2014. március 29., szombat

Szép gondolatok a természetről....


"Boldog ember az, aki tud örülni a természet jótéteményeinek, 
boldogtalan az, aki képtelen e jótéteményeket élvezni."
(Holbach)


"A természet számomra arról a harmóniáról beszél, amire tulajdonképpen minden ember vágyik. 
A természet rendje jelenti azt a romlatlan világot, amelybe minden ember szeretne visszakerülni. (...) 
A természetben mindennek megvan a maga helye, csodálatos egyensúly ez, 
amit az ember csak felborítani képes."
(Korzenszky Richárd)


"A természet sohasem gondolkodik előre. 
Öntörvényű ritmusában egyszerűen csak visszatarthatatlanul halad."
(Susan Barker)


"A Természet nemcsak erős és hatalmas,hanem furfangos is. 
És csak irtózatos viaskodások, rettenetes áldozathozatalok árán adja oda a titkának 
egy-egy misztériumfoszlányát."
(Cholnoky Viktor)


"Az ész az embernek nem azért adatott, hogy a természet felett uralkodjék, 
hanem, hogy azt követni s annak engedelmeskedni tanuljon."
(Eötvös József)


"A természet nem ért tréfát: mindig igaz, mindig komoly, mindig szigorú, 
mindig igaza van; a hibák és tévedések mindig az emberéi."
(Johann Wolfgang von Goethe)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése