2008. december 29., hétfő

Verssel; Kívánok Boldog Új Évet!

B ékés álmainkba ne csalódjunk soha
O ltalmazzon minket angyalok mosolya
L elkünkben béke és szeretet virítson
D üh és gaz álnokság meg ne szomorítson
O stoba szólamra ne hajoljon szívünk
G azdagság kísérje minden vidám léptünk

Ú tjaink vigyenek igaz célunk felé
J övendőnk munkája ne váljon kereszté

É jszaka pompásan ragyogjon csillagod
V eled lehessek amikor csak akarod
E gymásra találjon most minden kereső
T ársával éljen minden egymást szerető

K özösen tegyük szebbé ezt a világot
Í   zleljünk már most mennyei boldogságot
V áljon minden titkos, szép álmunk valóra
Á ldott legyen minden együtt töltött óra
N evetni tudjunk és őszintén örűlni
O dvas idő fogát messze elkerülni
K eveset mondok végül, de szépet: Kívánok Boldog Új Évet!2008. december 28., vasárnap

Zenés Képeslapok

http://www.123greetings.com/

BUÉK Mindenkinek!


Szilveszteri - Újévi SMS - Képeslap

Rating:★★★★★
Category:Other

Ma van az év utolsó napja, a hírt mindenki sms-ben kapja.
Kopogtat az új év, már csak néhány óra, ne
gondolj most másra, csak a szépre jóra. Boldog Új Évet!Utolsó napján ennek az évnek,
szerencsemalackák megint útra kélnek.
Azt kívánom néked: térjenek be hozzád,
s hozzanak jövőre is sok-sok boldog órát.Örömöd sok legyen, bántod semmi,
segítsen az Isten boldognak lenni.
Legyél mindig vidám, örülj minden szépnek,
kívánok Neked szép Boldog Új Évet!Eljött hát az év utolsó napja, vedel is a város apraja,
nagyja. Koccintunk hát mi is egészségetekre,
teljesüljön álmaitok a jövő esztendőben. BÚÉK.Szilveszter alkalmából nem kívánok egyebet,
csendes lépteidet kísérje a szeretet.
Szívedbe béke, lelkedbe nyugalom, légy boldog
a következő 365 napon. B.Ú.É.K!Virradjon rád szép nap, köszöntsön rád jó év,
kedves hajlékodba költözzön a jólét.
A lelkedbe boldogság, a szívedbe béke,
ezt kívánom neked az újévre! BUEK!Trombita visít a fülembe petárda robban zsebemben,
négykézláb mászok, úgy kiáltok, Boldog Új Évet Kívánok!Szilveszter éjjelén válasz egy csillagot, ha bármi bánt,
neki elmondhatod! Meggyógyítja szívedet, lelkedet,
kívánom tegye szebbé 2009-es évedet! B.U.É.K.Magányos időkben szeretet,
Borús napokban örömet,
Gondterhelt percekben nyugalmat,
Vesztett helyzetekben reményt,
Kívánok neked. BUÉK!


2008. december 27., szombat

Móricz Zsigmond: Ujévi köszöntő

Rating:★★★★★
Category:Other
Móricz Zsigmond: Ujévi köszöntő
Nyugat · / · 1933 · / · 1933. 1. szám

A napokban Szegeden voltam. Ez a szép tiszaparti város a magyar élet utolsó félszázadának valósággal óramutatója. Nagy, téres, levegős faluváros, sorsát és eredetét tekintve, az alföldi magyarság nagy telephelye. Történt azonban, hogy két nagyúr beleavatkozott az életébe s ez furcsán eltolta eredeti fejlődésvonalából. Az egyik gróf Tisza Lajos volt, aki felhasználva azt az ürügyet, hogy a Tisza elöntötte Szegedet, a város nem jelentéktelen részét, a belsővárost újonnan rendezte. Bécsen nevelődött ízlésével Ringet szabott a város közepére, többszörös platánsorokkal és szobrokkal. Valósággal kis Bécset teremtett bele a falu kellős közepébe. A külső város aztán maradt a régi formában. Apró földszintes házak végtelen tömkelege. A másik nagyúr, aki belelépett Szeged útjába, gróf Klebelsberg Kunó volt, aki felhasználta azt az ürügyet, hogy képviselőnek választották a szegediek, egyetemi várost csinált belőle. Ezt úgy hajtotta végre, hogy épített egy középkori ónémet-óolasz püspöki egyetemi paoltát, amely a tiszamenti nádkunyhók világában olyan, mint az elvarázsolt királyleány a nádasban. Az ember azt várja, hogy egy szép reggel vagy elrepül innen, vagy elnyeli az ingoványos talaj. Ez az universitási episcopalis palota körül van véve roskadozó öreg házikókkal, hepehupás szűk utcákkal. Különben egyetemi célokra nem alkalmas: dísz. Azért van Szegednek egyeteme is, de nem ez a tarka-templom cinterme, hanem még nyolc-tíz épület szanaszét a városban. Egyetem valóban bőven van Szegeden, de ez nem emeli a civilizáció fokát pl. Orosháza felé, ahol nincs még gimnázium se.

Íme.

Nem lehet erőszakos módon megváltoztatni egy népközösség erővonalát még a leghatalmasabb kormánybeavatkozással sem, ha az nem a közösség belső irányát szolgálja. Betét maradt Szegeden a szobros-platános belváros és még inkább a szent Márk-tér norinbergi karáncsonyi ajándéka. Betét, amit a város kiközömbösít magából. Megélnek a szegediek, dacára, hogy ilyen szép foltokat iktatott beléjük a jóakaratú hatalom.

Három megjegyzés jellemzi előttem az ősszegediek felfogását a mai dísz-Szeged elveiről.

Egyiket hallottam a kultúrpalota előtt. Ott egy óriási tér van a híd két oldalán. Most bontják a kövezetet a téren, hogy virágokat és pázsitot ültessenek oda. Azt mondja a szegedi polgár, amint megállt mellettem, nézni az inségmunka csigalassúságú folyását:

- Kétszáz esztendő óta itt volt a piac, Szegeden. Itt állottak hetivásáron a szekerek. Már nem tetszett nekik, kiküldték a piacot a Mars-térre. Ott meg olyan sár van, nyakig ér. Csinálják meg elébb a helyét a piacnak odakinn, azután is ráérnek díszkertet ültetni azoknak, akiknek kicsi a sziget, meg a tiszaparti séta.

Ez a megjegyzés nagyon logikus egy adófizető polgár szájából. Ha a polgárság igényét akarják kiszolgálni, akkor bizonyára így is kellett volna tenni. Vagy ha a szegedi polgár lelkéből jött volna a platános és szobros területek építése, hisz ez is elképzelhető, akkor az adófizető polgár most örömmel kiáltott volna fel, hogy parkozzák a teret. De épen azt árulta el a megjegyzés, hogy nincs neki semmi köze a szegedi csodákhoz. Azt csak úgy a nyakába akasztották.

A másik megjegyzést egy halásztól hallottam:

- Azelőtt itt egy hetivásár-napon 40-50, meg 80-100 mázsa hal is elfogyott. Most jó, ha egy-két mázsát elad az öt halászsátor. Így kell Szegednek gondoskodni a halászairól? Oda is jutunk, ahová a kollegánk, egy öreg halász. Olyan sorsra jutott, hogy az utcán esett le és térden csúszkált. Idegenek szánták meg, bevitték a klinikára, de ott nem vették fel, mert nincs hely. Ha lett volna neki fizetni 10-12 pengőt naponta, akkor lett volna hely. Itt is halt meg az utcán.

A halászmesternek a maga szempontjából teljesen igaza van. Neki arra van szüksége s arra tartja fenn a municipiumot, hogy élete munkájában segítségére legyen. A város vezetőségének legfőbb kötelessége, hogy a városi iparok számára piacot keressen, s hogy gondoskodjék arról, hogy munkát és kenyeret kereshessenek az őt fizetők. De a halásznak abban is igaza van, hogy ha elöregszik és elbetegesedik, legyen kórház a számára. Milyen szegény állapot az, hogy ha rádiuma van is a szegedi klinikának s tökéletes felszerelése a kutatás számára, - de a szegedi halász az utcán hal meg, ha nincs pénze az ápolási díjakra.

De azért a legmegdöbbentőbb a harmadik megjegyzés, szó, sikoly volt, amit Szegeden hallottam.

Mentem az utcán és megszólalt egy hang:

- Édesapám adjon egy kis kenyérre valót, - ma még nem ettem.

És ezt egy ősz öreg ember mondta könyörögve és a hidegtől remegve, nekem, aki fia lehetnék.

Hát ez nem lehet. Így nem szabad világot fenntartani. Az a társadalom, amelyik az öregeket kidobja az utcára, hogy azok valóban második gyermekségüket érjék meg, sírva és halálra váltan, - és mint kisgyermekek könyörögjenek egy falat kenyérért, - ez nem társadalom. Ez egy szörnyű konglomerátum, amelynek nincs szerkezete, szervezete.

*
Újévi üdvözlet mindazoknak, akik megértik az élet szavát.
Írók vagyunk. Leírjuk a napok jeleit és a holnapok kérdéseit.
Le akarjuk írni a napok tetteit és a holnapok köszönését is.

Ady Endre: Boldog újévet!


Ady Endre: Boldog újévet!

Ezúttal sírva, szépen
Forgok meg lelkemnek régi
Gyermekes életében:
Boldog új évet kivánok.

Boldog új évet kivánok,
Mindenki tovább bírja
E rettenetet,
E szamárságot,
Mint szegény, mint bírom én, én,
Gyönyörködve,
Óh, én szegény
Lelki kémény.
Boldog új évet kivánok.

Ontom a füstjét
A szavaimnak,
Pólyálva és idegesen,
Be messze ringnak
Az én régi terveim,
Az én régi társaim is
De messze vannak,
Boldog új évet kivánok.

Új év Istene, tarts meg
Magamnak
S tarts meg mindenkit
A réginek,
Ha lehet:
Boldog új évet kivánok.

2008. december 23., kedd

Gámentzy Eduárd: Legyen ma


  Gámentzy Eduárd: Legyen ma

Legyen ma szép napja a világnak,
S ki életében nem hordott csak rongyot,
Öltözzön fel ünneplő ruhába,
Mondjon imát, ki eddig sose mondott!

Bocsásson meg aki még haragszik!
Felejtse el, nem érdemes cipelni!
- Nem kell sok, egy könnyű öleléssel,
Most el lehet az egészet temetni.

- Látod én is mindent megbocsátok.
Ablakaim az új napnak kitárom.
Harmatcseppek gyűlnek tenyerembe,
Lemossák rólam boldogtalanságom.

- Engem már a méhek is szeretnek,
Nem szúrnak meg, s úgy örülnek ha látnak.
- Annyi mézet csináltunk mi együtt,
Kis virágaiból az elmúlásnak...

2008. december 21., vasárnap

Az én adventi koszorum...

...és díszeim.
                                

    

Advent 4. Vasárnapja

Rating:★★★★★
Category:Other
Advent 4. vasárnap


Advent negyedik vasárnapján az angyali üdvözlet története hangzik fel a szentmisében. Az évszázados prófétai várakozás beteljesülése, az első Úrjövet ez. Az evangéliumi elbeszélés csodás módon vezet be bennünket a kegyelem világába, az adventi csöndes öröm legelső személye, Mária által.

2008. december 19., péntek

Szeretetben, békességben ..

...teljen a hétvége, a Szent Karácsonyra való készülődés
hátralévő napjai!
Kívánok minden kedves Barátomnak és betérő Látogatómnak;

Áldott Karácsonyi Ünnepeket!


„Ne a hóban, csillagokban,
 ne ünnepi foszlós kalácson,
 ne díszített fákon,
 hanem a szívekben legyen karácsony!”

(Szilágyi Domokos)

 „az öröm atmoszférája a lélek oxigénje”
 (Szepes Mária)

Legyen sok  öröm, boldogság és szeretet
Mindenki karácsonyfája alatt!


Köszönöm, hogy a Barátotok lehetek, 
Isten áldása legyen Mindnyájatokkal!
Örömmel gondolok a személyes találkozásokra, jó volt megismerni

 a Barátokat! Szeretettel: Zsu

Boldog Karácsonyt!