2010. március 26., péntek

Idézetek a hitről...

Rating:
Category:Other


„A lélek a test élete, a hit a lélek élete,
Krisztus a hit élete…”
(John Flavel)

„Isten, a mi Atyánk, mindeneket a hittől
tett függővé; akinek van hite, mindennel
rendelkezik, akinek pedig nincs,
annak semmije sem lesz…”
(Luther)

„Az igazi, élő hit, amelyet a Szentlélek
gerjeszt a szívben, nem lehet tétlen…”
(Luther)

„A hit nem egy távoli szemlélő, hanem
Krisztus buzgó befogadója…”
(Kálvin)

„A hit megmutatja, hogy Isten egy
édes Atya, míg a hitetlenség azt mutatja,
hogy Ő egy kegyetlen Bíró… A hit szilárdan
kapaszkodik Isten szavában, míg a
hitetlenség ide-oda kapkod… A hit ismeri
Istent, a hitetlenség viszont nem… A hit
megment, a hitetlenség viszont kárhoztat…
A hit Istent, és az Ő cselekedeteit
magasztalja, a hitetlenség viszont magát,
és saját cselekedeteit…”
(Patrick Hamilton)

„Nem hit és cselekedetek, nem is hit
vagy cselekedetek, hanem hit, amely cselekszik…”
(Anonymus)

„Amíg az emberek nem hisznek Krisztusban,
legjobb cselekedeteik is nem egyebek
dicsőséges bűnöknél…”
(Thomas Brooks)

„Az élő hit által, mint valami éren és
csurgó csatornán, a Krisztusbul, mint
minden jóknak kútfejébül (ki lakozik hit
által a mi szíveinkben) származik és folydogál
a mi lelkeinkben természet fe lett
való kegyelembéli hathatóság, megú jult
cselekedetekre vezető erő, és minden lelki
jóra kész hajlandóság, s egyszersmind
al kalmatosság…”
(Csúzi Cseh Jakab)

„Hittel megyek Krisztushoz hitért…”
(Thomas Adams)

„Egy kis igaz hit a lelkedet a mennyországba
juttatja, a nagy hit viszont a
mennyországot hozza le a lelkedbe…”
(Moody)

„A hit a legsötétebb éjszakában is
meggyújthat egy gyertyát…”
(Sangster)

„A Krisztusba és az Ő igazságosságába
vetett igaz hit, önelégségességünk romjain,
és személyes kiválóságaink halála után
jelentkezik…”
(James Hervey)

„Aki mindenből hisz egy keveset,
végül semmit sem hisz…”
(Spurgeon)

„A Szentírás nem tud olyan hitről,
amely nem munkál engedelmességet,
mint ahogy olyan engedelmességről sem
tud, amely nem hitből táplálkozik. Ez
a kettő az érem két oldala, melyek nem
létezhetnek egymás nélkül…”
(A. W. Tozer)

„Minél többet tudunk Istenről, annál
bátrabban hagyatkozunk Rá… Minél többet
tudunk teológiából, annál egyszerűbb
és bizalmasabb a mi hitünk…”
(J. G. Machen)

„A hit nem a te kitartásod Isten mellett,
hanem Isten kitartása melletted. Ő
pedig mindvégig kitart!…”
(E. Stanley Jones)

(Válogatta és fordította: Szőke Imre)
reformatusnet.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése