2009. január 10., szombat

Áldások

Rating:★★★★★
Category:Other


Régi magyar áldás

Áldott legyen a szív, mely hordozott,
és áldott legyen a kéz, mely felnevelt.
Legyen áldott eddigi utad,
és áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény,
hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
és melegítse fel szívedet.

Hogy lehess meleget osztó forrás,
a szeretetedre szomjazóknak.
És legyen áldott támasz karod,
a segítségedre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad,
minden hozzád fordulónak.
Legyen áldást hozó kezed,
azoknak, kik érte nyúlnak.

Áldott legyen a mosolyod,
légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás,
minden téged keresőnek.

Legyen áldott immár,
minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen aki megbocsátja,
végtelenül szeret téged.

Őrizzen hát ez az áldás,
fájdalomban, szenvedésben.
Örömödben, bánatodban,
bűnök közti kísértésben.

Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed,
Őrizzen meg önmagadnak,
és a Téged szeretőknek.Assisi Szent Ferenc: Áldás, békesség

Uram, tégy engem békéd eszközévé.
Hadd vigyem a szeretetet,
ahol a gyűlölet uralkodik,
a megbocsátást oda,
ahol a vétek él.
Hogy egyességre hozzam azokat,
akik széthúzásban élnek,
s az igazságot vigyem oda,
ahol a tévely az úr.
Hadd vigyem a hitet,
hogy szétoszlassam a sötétséget,
s az örömöt vigyem oda,
ahol szenvedés az élet.Szent Patrik kódexbeli áldás

Az Úr legyen előtted,
hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted,
hogy téged karjába zárjon és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted,
hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.
Az Úr legyen alattad,
hogy felfogjon, ha leesel.
Az Úr legyen tebenned,
hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted,
hogy megvédjen, ha mások rád rontanak
Az Úr legyen fölötted,
hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten,
ma, holnap és minden időben.
Ámen.
(IV. század)
„Áldd meg azért kegyelmes szolgád házát,
hogy örökké színed előtt legyen, mert te ígérted ezt uram.
Mert a te áldásoddal szolgádnak háza örökké áldott lesz!”
2 Sámuel 7,29:„Adjon neked az Isten égi harmatot,
zsíros földet, sok gabonát és mustot.
Népek szolgáljanak neked, nemzetek
boruljanak le előtted!
Légy parancsolója testvéreidnek,
boruljanak le előtted anyádnak fiai!
Átkozott lesz, aki áthoz,
áldott lesz, aki téged áld!”
1 Mózes 27,28-29:Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és adjon neked békességet!
4 Mózes 6,24-26:HÁZI ÁLDÁS

Hol hit, ott szeretet;,
Hol szeretet, ott béke,
Hol béke, ott áldás,
Hol áldás, ott Isten
Hol Isten, ott szükség nincsen. Ámen!Unitárius áldás:

Az örökkévaló egy igaz Isten szeretete,
jósága, békessége és áldása legyen
veled és szeretteid életével,
most és mindörökké. Ámen!Régi ír áldás:

Legyen időd a munkára - ez a siker ára.
Legyen időd a játékra - ez az örök ifjúság titka.
Legyen időd a nevetésre - ez a Lélek muzsikája.
Legyen időd a gondolkodásra - ez az erő forrása.
Legyen időd az olvasásra - ez a bölcsesség alapja.
Legyen időd, hogy kedves légy - ez a boldogsághoz vezető út.
Legyen időd az álmodozásra - kocsidat majd egy csillaghoz vezeti.
Legyen időd, hogy körülnézz - túl rövid a nap ahhoz, hogy önző légy.
Legyen időd, hogy szeress és Téged is szeressenek - ez isteni kiváltság.Ősi Ír áldás

Legyen áldott a fény, mely rád világít,
és legyen áldott a fény, mely benned van.
Áldott napfény sugározzon be téged és úgy melegítse
fel szíved, míg úgy nem lobog, mint a kandalló tüze.
Így minden idegen eljöhet hozzád melegedni
és a te testvéreid is.
Sugározzék a két szemedből a fény,
mint az ablakba állított gyertyák fénye,
mely a viharban vándorlókat hívogatja.
Áldott legyen a rád hulló lágy, édes eső.
Hulljanak lelkedbe cseppjei,
és csalogassák ki a kis virágokat,
hogy illatukkal megteljék a levegő.
De legyen áldott a vihar is és rázza meg lelkedet,
hogy fényesre és tisztára mossa és sok kis tavacskát
hagyjon abban, amiben megcsillan az ég kékje
és időnként egy-egy csillag.
Legyen áldott a föld,
az egész kerek föld,
hogy mindenütt kedvesen fogadjon,
bármerre is vezessen utad.
Legyen a föld puha,
amikor a nap terhétől fáradtan lepihensz,
és legyen könnyű, amikor majd kinn fekszel alatta.
Olyan könnyen terüljön el fölötted,
hogy lelked kiröppenhessen és szállhasson fölfelé
és elérje útja végén
az Istent.Ír Áldás:

Legyen előtted jól kitaposott út,
Hátad mögül fújjon mindig a szél,
A nap melegen süsse arcodat,
Az eső puhán essen földjeidre,
S míg újra találkozunk,
Hordozzon tenyerén az Isten !
Ámen!Alaksza Ambrus: Áldás legyen rajtad

Áldás legyen szent tested vonalain,
áldás legyen csípőd hízelkedő hiperboláján,
derűs derekad sejtelmes ritmus-beszédén;
áldás legyen vállad vidám paraboláin,
fehér, büszke nyakadon, gyermek-álladon;
áldás legyen karod meleg mozdulatain,
kezeden, mely borongó, szép,
mint pasztell-lila téli hajnalon
a harang-ima;
áldás legyen szemérmetes ujjaidon;
áldás legyen melled nyugalmas körein,
áldás legyen lábad ihletett ívein,
térdeden és bokád finom karcolatán.

Áldás legyen szent tested épületén,
áldás homlokod bölcs boltozatán;
áldás legyen a tűzopál oltáron:
szégyenkező, mosolygó, játékos arcodon;
áldás legyen a serény, szilárd sejteken,
erős tégláin életednek;
áldás legyen lelked jóságos ablakán:
tiszta, tenger, boldog szemeden;
áldás legyen emlődnek enyhe kupoláján,
áldás legyen hátad nemes falán
és lábad könnyű oszlopain.
(1927)

4 megjegyzés:

  1. visszajövök 1-2-ért, ami még nincs meg nekem ..... elvinni !
    KÖSZÖNÖM !

    VálaszTörlés
  2. Nagyon szívesen Mindenkinek!
    Köszönöm, hogy elolvastátok!

    VálaszTörlés